I vårt oppdrett av sorte Schnauzere vil det være fokus på å avle frem sunne og friske rasetypiske hunder med ett godt temperement. Det er ingen planer om å starte noe stort oppdrett, men samtidig bidra til en god tilvekst av friske hunder fra denne flotte rasen.

Ikke noe av det jeg skriver over kommer av seg selv. For å få den hund jeg beskriver som den beste fordrer det optimal arv og ikke minst miljø.

Valg av foreldredyr til valpene er viktig, - særs viktig.
Vi har satt som vår standard at alle våre kull skal være godkjent i Norsk Kennel Klubb ( NKK ), og vår egen raseklubb Norsk Schnauzer og Bouivier Klubb ( NSBK ). Å ha godkjente kull fra egen raseklubb er ett godt kvalitetsstempel.

Vi ser det som en selvfølge at alle våre hunder blir fulgt opp av vetrinær. Røtgen av hofter for å unngå avl på hunder med hofteleddsdysplasi er en selvfølge.

Våre hunder vil også være stilt ut på eksteriørutstilling, dette for å sikre at vi avler på den rastypiske schnauzeren.

Kennel Sortsnute vil være det vi kaller ett boutiqe oppdrett, dvs at det skal være lite og ekslusivt. Våre hunder er en viktig del av dagliglivet vårt, det gjelder også valpene som blir født hjemme hos oss. Valpene vokser opp i vår egen stue, der de blir veldig godt sosialisert. Målet er at når de forlater oss så skal det være friske, trygge glade valper som er nysgjerrig på livet og sin nye familie.

For valpekjøpere tilbyr vi oppfølging hele hundens levetid om ønskelig.

Som oppdretter tar vi sikte på å ha valpe/kulltreff to ganger årlig hvor alle valpekjøpere innviteres til å komme med hund og familie for å treffe kullsøsken, og hundemamma.

På kulltreffene vil vi snakke om utfordringer, pelsstell, dele gode erfaringer osv.
Det er selvsagt helt frivillig å delta på kulltreff.