I 2019 planlegger Kennel Sortsnute 2 kull 

 

Vi har fått bekreftet at Dolma Ling`s Evita  ( NO 42343/14 ) er drektig, hun er paret med Otis Boanergos Knyaz ( UKU0250042 )
Tispa bor hjemme hos oss ved Kennel Sortsnute, dette er hennes andre kull.
Hun er en rolig harmonisk hund som viste seg å være fantastisk mor sist hun hadde kull ( oktober 2016 )

Hannen bor hjemme hos Vidar på Kennel Dolma Ling i Telemark, en flott hanhund med ett veldig godt gemytt 

Begge hundene er røntget HD fri, og oppfyller krav til premiering for avl av raseklubben, NSBK.

Kullet er godkjent av Norsk Schnauzer og Bouvier klubb ( NSBK ) 

Valpene vil være leveringsklar fra de tidligst er 8 uker.

Skulle du være interessert i valp fra dette kullet er det bare å ta kontakt, vi har startet med valpeliste.

Ring Hilde på mob 90781326 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ________________________________________________________________________________________________________

Vi planlegger ett kull med termin rundt 21 februar 2019.  VALPER FRA DETTE KULLET ER REIST TIL SINE NYE HJEM :-)

Antatt leveringstidspunkt ca 20 april 2019. Tidligst levering når valpene er 8 uker.

Kullets mor er Sortsnute`s Blacky  regnr NO52612/16, far er Ed Flor d`Luna regnr JR71042SS.
Mor bor hjemme hos oss som er oppdrettere, hannen kommer kennel Dolma Ling i Telemark.

Begge hundene er røntget HD fri, og oppfyller krav til premiering for avl av raseklubben, NSBK.  

Kullet er godkjent av Norsk Schnauzer og bouvier klubb ( NSBK )

 

Skulle du være interessert i valp fra dette kullet er det bare å ta kontakt. Vi har allerede startet med å sette opp liste over interesserte fremtidige hundeeiere :-)

  

Ta kontakt på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller mob 90781326

Som oppdretter og medlem av NKK har vi gjort oss forpliktet til å etterfølge NKK `s etiske grunnregler for Avl og Oppdrett :

 

 1. Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

  

 1. Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske     variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås. Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/ sønn eller tilsvarende tette paringer. Halvsøs- kenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad bør unngås. Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle, ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 3-5 generasjoner.

  

 1. Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om rasen, raselin- jer, hundehold, avl og oppdrett, samt arbeide for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom valg og kombi- nasjon av avlsdyr. Tispeeier bør sørge for at tjuvparing unngås. Paringer mellom to hunder med fargen merle, droplet, harlekin (hunder med genotype Mm) skal ikke foretas. Paring skal foregå på en måte som ivaretar hundenes velferd.


 2. Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Så lenge valpen er hos oppdretteren, må han sikre et miljø som gir valpen en god fysisk og mental utvikling og garanterer god sosia- lisering. Den enkelte rase skal behandles og følges opp utifra de forutsetninger og behov som er spesielle for rasen.


 3. Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver opp- dretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl. Resultater fra DNA-tester for arvelige syk- dommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Hunder som er homozygote for den aktu- elle sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på en optimal måte. Af- fisert hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.

 

 1. Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestriksjoner for å redu- sere forekomsten av arvelige sykdommer. Hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som stilles av NKK for å få valper registrert etter seg. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes.

 

 1. Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet.
 • Tispen skal være minst 18 måneder ved paringstidspunktet. Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes.
 • Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhen- gig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.
 • En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull
 • En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas
 • Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no
 • En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.
 • En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.
 • En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år.

 

 1. Ved salg/overlatelse av hund skal opp- dretter være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede vedkommende både generelt som hundeeier og i spesielle forhold ved rasen som må ivaretas.
 • Det skal benyttes skriftlige avtaler som er underskrevet av begge parter. Det an- befales å benytte NKKs Kjøpeavtale som kan hentes fra www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK. Selger forplikter seg til å opplyse om helsetilstanden i rasen og i valpens nærmeste familie.
 • Ikke overlat til kjøper valp med skade og/eller sykdom eller feil i henhold til rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc) uten at det i Kjøpeavtalen er gjort uttryk- kelig oppmerksom på forholdet.
 • Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal kjø- per gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc).
 • Ved salg av valp skal det vedlegges vete- rinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Valper skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle og de skal være behand- let mot innvollsparasitter etter gjeldene anbefaling.
 • Ved salg av valp skal oppdretter sørge for at valpen snarest mulig blir registrert i Norsk Kennel Klub og overlate registre- ringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til skriftlig avtale.

 

 1. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.

 

Schnauzeren er i våre øyne den ideelle familiehund, kjærlig, lojal, flott gemytt, passe størrelse, en frisk hunderase med lite sykdommer, passe vaktsom, elsker tur, glad i barn, livlig, rolig, røyter ikke/lite……som vi vurderer det en fantastisk rase.

Schnauzeren trenger daglig mosjon som alle andre hunder.

Når det gjelder pelsstell så kreves det en jevn innsats med kamming. Schnauzeren er rase med to typer pels, innerst har den myk underull, øverst har den strie dekkhår. Pelsen er konstruert slik at hunden holder varmen hele året, og den blir ikke gjennomvåt og kald om den bader. Pelsen skal nappes en kan da velge å ha rullert pels noe som betyr at du ca en gang i måneden napper av det lengste laget med dekkpels. Du vil da ha en hund som alltid ser pen og velstelt ut. En kan også velge å nappe hunden godt ned to ganger i året, denne metoden krever skjeldnere innsats og er en grei metode for de som ikke ønsker å ha ofte pelsstell. 

Velger du en Schnauzer får du en livsglad følgesvenn gjennom livet !

 

Schnauzer

Fargevariantene på schnauzer er salt / pepper og sort.

 

Gruppe: 2 - FCI's rasenr. : 182

 

Rasebeskrivelse

Original: 06.03.2007 - FCI : 18.04.2007

 

Opprinnelsesland/
hjemland:
 

Tyskland.
 
 

Helhetsinntrykk:
 

Middels stor, kraftig, mer tettbygd enn slank, strihåret.
 

Viktige proporsjoner:
 
 
 

·       Kvadratisk, mankehøyden tilsvarer ca kroppslengden.

·       Hodelengden tilsvarer halve lengden fra manken til haleansatsen.

 

Adferd/
temperament:

 
 
 
 
 
 

Typisk med energisk temperament kombinert med sindig ro, godmodig karakter, leken og meget lojal. Barnekjær, ubestikkelig og vaktsom uten å være gneldrete. Høyt utviklede sanseorganer, klokhet, lærevillighet, uforferdethet, utholdenhet og motstandskraft mot sykdom gjør den til en fremragende vakt-, bruks- og familiehund. 
 

Hode:

Passende til kroppen.

Skalle:
 

Kraftig, langstrakt uten sterkt fremtredende nakkeknøl. Flat og rynkefri skalle som er parallell med neseryggen.

Stopp:

Tydelig markert pga øyebrynene.

Nesebrusk:

Alltid sort, velutviklet med vide nesebor.

Snuteparti:

Slutter i en stump kile. Rett neserygg.

Lepper:
 

Sorte, stramme og godt tilliggende. Stramme munnviker.

Kjever/tenner:
 
 

Kraftige over- og underkjever. Saksebitt. Komplett tannsett.
Kraftige hvite tenner.

Kinn:
 
 

Velutviklet kjevemuskulatur men ikke slik at hodets rektangulære form (med skjegg) forstyrres av for markerte kinn.

Øyne:
 

Middels store, mørke, ovale, foroverrettede. Livlig uttrykk. Stramme øyelokksrender.

Ører:
 
 
 

Hengende, høyt ansatte, V-formet. Innerste ørekant båret tett inntil kinnene, brettet likesidig forover, ørebretten skal ikke ligge over skallen.
 

Hals:
 
 
 

Kraftig, muskuløs, edel nakkebue. Går harmonisk over i manken. Kraftig ansatt, slank, vakkert buet og passer til hunden. Halshuden stram og rynkefri. 
 

Forlemmer:

 

Helhetsinntrykk:
 

Kraftige og rette sett forfra, ikke tettstilte. Rette sett fra siden.

Skulder:
 
 

Godt tilbakelagt og mest mulig skråstilt (ca. 50 grader mot horisontalplanet). Godt tilliggende mot brystkassen, meget muskuløs og er med på å danne manken.

Overarm:
 

Godt tilliggende, kraftig og muskuløs. Vinkelen mot skulderbladet ca. 95-105 grader.

Albue:

Godt tilliggende, verken ut- eller innoverdreid.

Underarm:

Helt rett sett fra alle sider, velutviklet og muskuløs.

Håndrot:
 

Kraftig, stabil, bare en anelse kraftigere enn underarmen.

Mellomhånd:
 

Loddrett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden. Kraftig og lett fjærende.

Poter:
 
 

Korte og runde, samlete og hvelvede (kattepoter). Korte, mørke klør, harde tredeputer.
 

Kropp:

 

Overlinje:

Lett fallende fra manken og bakover.

Manke:

Høyeste punktet på overlinjen.

Rygg:

Kraftig. Kort og stram.

Lend:
 

Kort, kraftig og dyp. Kort avstand fra siste ribben til hoften, kroppen virker kompakt.

Kryss:

Lett rundet, går umerkelig over i haleansatsen.

Bryst:
 

Moderat bredt, ovalt tverrsnitt. Rekker til albuene. Markert forbryst.

Underlinje/buk:
 
 

Svakt opptrukket. Danner en vakker buet linje med brystkassen.
 

Hale:
 

Naturlig medfødt. Sabel- eller sigdformet ønskelig.
 

Baklemmer:

 

Helhetsinntrykk:
 

Skråstilte sett fra siden, parallelle sett bakfra. Ikke tettstilte.

Lår:

Moderat lange, brede og med kraftig muskulatur.

Knær:

Verken inn- eller utoverdreide.

Underlår:

Lange og kraftige, senete, går over i en kraftig hase.

Haser:
 

Utpreget vinklete, kraftige. Stabile, verken inn- eller utoverdreide.

Mellomfot:

Korte, står loddrette mot bakken.

Poter:
 

Korte tær, hvelvede og samlete. Korte og sorte klør.
 

Bevegelser:
 
 
 
 

Elastisk, elegant, raske, frie og jordvinnende. Så god steglengde i fronten som mulig, lang og fjærende steglengde bak med godt fraspark. Diagonaltrav. Stram rygg, faste ledd.
 

Hud:
 

Godt tilliggende over hele kroppen.
 

Pels:

 

Hårlag:
 
 
 
 
 

Stri, hard og tett. Består av tett underull og ikke for kort, hard dekkpels. Stri dekkpels som er lang nok til å teste strukturen, verken lurvete eller bølgete. Benhårene tenderer til ikke å være så strie. Kort pels på skallen og ørene. Typiskt er et ikke for mykt skjegg og buskete bryn som skygger lett for øynene.

Farge:
 
 
 
 
 
 
 

·       Ensfarget sort med sort underull.

·       Pepper og salt. Det ideelle er en mellomtone med jevnt fordelt pepring med grå underull. Fargenyanser fra mørk jerngrått til sølvgrå. Uavhengig av farge skal det være mørk maske som understreker uttrykket, som avpasses harmonisk etter pelsfargen. Tydelig lysere tegninger på hode, bryst og ben ikke ønskelig.

 

Størrelse og vekt:
 
 

Mankehøyde: Hannhunder og tisper: 45-50 cm
Vekt: Hannhunder og tisper: 14-20 kg 
 

Feil:

 

 

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.

·       For lite eller for kort hode.

·       Tung eller rundt skalle. Rynker i pannen.

·       Kort, spisst eller snipete snuteparti.

·       Tangbitt.

·       Kraftige kinn.

·       Lyse, for store eller runde øyne.

·       Lavt ansatte eller for lange ører, forskjellig båret.

·       For mye halshud.

·       Smal hals.

·       For lang, opp trukket eller svak rygg.

·       Karpelend.

·       Avfallende kryss.

·       Haleansatsen pekende mot hodet.

·       Lange poter.

·       Passgang. For kort, for lang, bløt, bølget  buskete, silkeaktig, hvit eller flekket pels, andre fargenyanser.

·       Brun underull

·       Hos pepper og salt: Ål på ryggen (sort stripe fra nakken til halen) eller sort sadel.

·       Størrelsen over eller under 1 cm av oppgitt mål 

 

Grove feil:
 
 
 
 
 
 

·       Klumpete eller lett kropp, høy- eller lavstillet.

·       Dårlig kjønnspreg.

·       Utoverdreide albuer.

·       Steil eller hjulbent bak.

·       Innoverdreid mellomhånd.

·       Størrelsen over 1 cm eller under 3 cm. 

 

Diskvalifiserende
feil:
 
 
 
 
 
 
 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

·       Manglende type.

·       Over- eller underbitt, skjevt bitt.

·       Grove feil i bygnigen, pels- eller fargefeil.

·       Størrelsen over eller under 3 cm

·       Skyhet, mistenksomhet, nervøsitet. 

 

OBS! - Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.


Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klubb, 14. juni 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortsnute`s Blacky som vi til daglig bare kaller Blacky ble født hjemme i vår stue  8 Oktober 2016. NKK reg nr NO52612/16.https://www.dogweb.no/dogweb/dw/openPage/hundIndex.html?HUID=NO52612%2F16


Blacky er datter av Dolma Ling`s Evita og All about a boy aka Røkkvi, hun er en av to tisper i ett kull av fem valper. Blacky håper vi skal bære kennelnavnet vårt videre, og vi har store planer for henne. Frem til nå har hun vært på flere utstillinger, og har oppnådd gode resultater blant annet 2 cerificater 

Hun er en trivelig hund, utrolig lojal, hengiven, leken og veldig glad i en god tur. Blacky er flott å se på, rasetypisk med ett herlig gemytt og går godt sammen med andre hunder, mennesker både voksne og barn. 

Sortsnute`Blacky er røntget HD B (fri)